Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://adodvs.nl.

Privacyverklaring website Adodvs

In deze privacyverklaring lees je hoe Adodvs omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de website https://adodvs.nl.

Over Adodvs

Toneelvereniging Adodvs, statutair gevestigd Soestdijksekade 180, 2574AT te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We verwerken je gegevens voor het:

 • Gebruiken laten maken van de website https://adodvs.nl;
 • Kunnen verkopen van kaarten voor voorstellingen van Adodvs;
 • Kunnen versturen van nieuwsbrieven, flyers en mailings;
 • Antwoord kunnen geven op vragen die binnen kunnen komen via de website.

Welke gegevens verwerken we en op grond waarvan?

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken:

Het gebruik laten maken van de website https://adodvs.nl:
Om de website te kunnen aanbieden, te beheren en te beveiligen is het noodzakelijk om een beperkte set aan persoonsgegevens te verwerken. Van bezoekers van de website wordt het IP-adres gelogd in de webserver. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor troubleshooting en worden automatisch verwijderd, Verwerking vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang: zonder deze logging is het niet mogelijk de website aan te bieden.

De website gebruikt enkel technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het verkopen van kaarten voor voorstellingen van Adodvs
Het is op de website mogelijk om kaarten te bestellen voor voorstellingen van Adodvs. Om het mogelijk te maken om deze kaarten te bestellen en af te rekenen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • IBAN / bankrekeningnummer
 • Maakt gebruik van Kortings/Ooievaarspasregeling

De persoonsgegevens worden verwerkt, omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de overeenkomst (het kopen van kaarten). We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of zolang er een wettelijke plicht is om de gegevens te bewaren. Het e-mailadres gebruiken we daarnaast om je in de toekomst op de hoogte te houden van aankomende voorstellingen. Er wordt bij elke mailing de mogelijkheid geboden om je hier voor af te melden. Zie verder het onderwerp: ‘het versturen van nieuwsbrieven en mailings’.

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings
Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van aankomende voorstellingen van Adodvs, wordt er periodiek een digitale nieuwsbrief met daarbij de flyer van de voorstelling verstuurd. Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we de volgende gegevens:

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;

Deze gegevens verwerken we op basis van uw toestemming. Er geldt altijd de mogelijkheid om je weer af te melden voor de nieuwsbrief, je zult deze dan niet langer ontvangen. We bewaren de gegevens zolang er nieuwsbrieven worden verstuurd.

Antwoord kunnen geven op vragen die binnen kunnen komen via de website
Op de website is contact informatie te vinden, voor als je een vraag hebt aan het bestuur van Adodvs. Om antwoord te kunnen geven op de vraag, verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres,

Deze gegevens verwerken we op basis van toestemming (van de vraagsteller) en zullen we na beantwoording niet langer bewaren dan noodzakelijk. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

Adodvs maakt gebruik van de diensten van Mollie Payments voor de online betalingen van kaartjes. Daarbij worden de volgende gegevens met Mollie Payments gedeeld:

 • Uw betaalgegevens (bankrekeningnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw voor- en achternaam;
 • Informatie over het kaartje (voorstelling, datum en aantal) die door u werd gekocht;

Zie ook https://www.mollie.com/nl/privacy.

Verder verstrekt Adodvs geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Toepassing HTTPS. De S staat voor “Secured” en is een beveiligde manier om data te versturen. Informatie wordt versleuteld zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen. Met HTTPs weet u dus dat gegevens ingetypt in de website niet door kwaadwillende partijen gezien kunnen worden.
 • Actief updaten van gebruikte websitesoftware (laatste versies);
 • s.m. doorvoeren beveiligingspatches op onze ontwikkelmachines.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken:

 • Het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens door Adodvs;
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 • Recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact opgenomen worden via info@adodvs.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adodvs, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u over wijzigingen informeren door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 december 2019.

Contactgegevens

Statutair adres
Soestdijksekade 180
2574AT Den Haag

Stuur een bericht via info@adodvs.nl